GSM Monitoring

Pripojením GSM modulu na chladiace zariadenie získate nepretržitý dohľad nad zariadením

Zapínanie a vypínanie chladiaceho zariadenia pomocou SMS

SMS pri prekročení hraničných hodnôt teploty vody/vzduchu

SMS pri výpadku zariadenia do poruchy

Okrem SMS Vás upozorní aj prezvonením na telefón